За чима

Чимовото стопанство на фирма Коникс се намира в село Горни Богров на 6 километра от град София.


За чима:

Чима на нашата фирма е от най-високо качество и представлява оптимална смесица от треви, устойчиви на неблагоприятни въздействия от различен характер, било то механични или атмосферни влияния.

Произвежданият от нас тревен чим представлява готов завършен продукт, отличаващ се с висока издържливост на неблагоприятни въздействия: утъпкване, високи или ниски температури, засушаване или преовлажняване, силно слънчево греене или сянка, киселинни дъждове, които са възможни в големите градове и т.н. За да се получи това тревното покритие е отглеждано в продължение минимум на една година при контролирани технологични условия: оросяване с компютъризирана поливна система в точно определени часове от денонощието, интензивно валиране, торене, косене, почистване от плевели, аериране, вертикутиране и т.н. Всички тези обработки се извършват със специализирана техника на фирмата. Само по този интензивен начин на отглеждане се получава тревна покривка с горепосочените качества: гъстота, издръжливост, изравнен цвят, чистота от плевели, меко и пружиниращо покритие. Този ефект е невъзможно да се постигне в домашни условия, а вложените усилия за разходи, време и труд в продължение на една година при обикновено засяване превишават в пъти стойноста на готовия продукт на фирмата. Друго основно предимство на чима е че получавате готова затревена площ в рамките на 1 седмица.

Основни предимства на чима отглеждан от нас:


За отглеждането на чима използваме семена с най-високо качество от фирмата Barenbrug – Холандия, която е лидер от световен мащаб в разработване и производство на тревни смеси. Barenbrug  има собствени подразделения в повече от 15 държави на 6 континента и клиенти в повече от 80 държави по целия свят.

Използваната от нас тревна смес е Bar Power RPR – Barenbrug  даваща следните предимства:

- Устойчива на големи натоварвания;

- Подходяща за интензивно използване;

- Самовъзстановяваща се;

- Висок толеранс към по-продължително засушаване;

- Отлична толерантност към износване;

- Толерантност към по-рядко поливане;

- Толерантност към по-рядко торене;

- Пониква и се развива при ниски температури +6°С;

- Толерантна към по-ниско косене;

- Надеждна и тествана като най-добрата;

- По-бързо вкореняване за разлика от други видове чим;

- Изключително силна и адаптивна коренова система, която лесно се адаптира към почви и терени от различен тип.


Основни предимства на чимовото ни стопанство са:

  • Изключителна близост до гр.София, само на 6 км;
  • Разполагаме с компютизирана система за управление на поливната система;
  • Изрязването на чима става директно от терена и непосредствено преди доставката му, което позволява бързото му вкореняване за разлика от другите видове чим.
  • Чимовете са климатизирани към нашите климатични условия.
  • В сравнение с други видове  чим нашия е по издръжлив към неблагоприятни влияния породени от износване, трафик, неблагоприятни атмосферни влияния и др.