Услуги

Фирмата предлага проектиране и изграждане на поливна система.


Като алтернатива на зачимяването предлагаме така също и затревяване. Това включва обработка на терена със специализирана техника т.е. изравняване, фрезоване, насипване, финно изравняване и опесъчаване на терена и засяване с тревни смески, по желание на клиента.

Затревяване с тревен чим:

Включва дейностите по изграждане на тревна площ чрез полагане на готови тревни чимове - подравняване, валиране, доставка и полагане на чима, валиране на чимовете, поливане (при осигурени  условия за това), първо косене на тревният чим.


За цената:

В цената са включени фино подравняване на почвата, доставка на чима за град София, полагане на чима, торене с минерални торове, валиране, два откоса, ако е необходимо подсяване.

При обекти, които се намират извън града се начислява транспортна такса за доставка на материалите.

  • Цени до 100 кв.м: до 19,00 лв./м²
  • Цени от 101 до 500 кв.м: до 17,00 лв./ м²
  • Цени от 501 до 1000 кв.м: до 15,00 лв./ м²
  • Цени над 1001 кв.м: до 13,00 лв./ м²

За фирми специализирани в озеленяване и за големи поръчки моля свържете се с Нас за допълнително договаряне.